Truy cập vào trang web nanalimworld.vn, click vào menu: Người bán hàng

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631244898_4708.png
Click vào đường link: Đăng ký thành viên

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631244934_7256.png
Điền thông tin vào form:

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631244956_8224.png
Nhấn Đăng ký thành viên, sau đó, nhân viên công ty sẽ liên hệ để trao đổi các thủ tục cần thiết để thiết lập cửa hàng online.

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, vào menu thành viên, chọn Cài đặt để cấu hình thông tin cửa hàng. 

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631246144_679.png
Nhập các thông tin.

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631246207_8731.png
Lưu ý, nhập đầy đủ và chính xác thông tin ngân hàng để thuận tiện cho việc thanh toán tiền hàng.

Bấm vào Upload LogoCập nhật để tải lên Logo của cửa hàng. Tương tự, bấm vào Add banner để tải lên baner của cửa hàng.

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631246259_686.png
 

Để thay đổi mật khẩu, bấm vào mục Thay đổi mật khẩu:

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631248424_8668.png
 

Tiến hành thay đổi mật khẩu.

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631248448_6318.png

Vào menu thành viên, chọn mục Sản phẩm:

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631248978_3019.png
Để tạo sản phẩm, bấm vào nút thêm sản phẩm trên màn hình.

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631249001_8676.png
Nhập các thông tin sản phẩm.
Lưu ý: Chọn mục đa ngôn ngữ, sau đó nhập lại nội dung thông tin sản phẩm tương ứng với từng ngôn ngữ. 

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631249110_9599.png

Cuối cùng nhấn “확인” để lưu.

Chọn biểu tượng cây viết nếu muốn sửa đổi nội dung, biểu tượng thúng rác nếu muốn xóa sản phẩm.

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631249142_0671.png
 

Vào menu thành viên, chọn mục “Quản lý coupon

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631252197_349.png
 

Bấm vào mục “Thêm phiếu giảm giá” để tạo mã giảm giá cho sản phẩm

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631252226_4164.png
 

Sau khi nhập các thông tin tạo mã giảm giá, bấm “OK” để lưu mã giảm giá.

Trường hợp muốn sửa đổi nội dung mã giảm giá, bấm nào “Sửa chữa”. Nếu muốn xóa mã giảm giá, đánh dấu vào mã giảm giá muốn xóa và bấm “Delete”.

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631252277_5507.png

Vào menu thành viên, chọn mục Đơn hàng:

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631255988_4074.png
Tại đây sẽ hiển thị toàn các đơn hàng khách hàng đã mua trên shop. Bấm vào ‘View’ để xem chi tiết đơn hàng.

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631256043_548.png
 

 

Khi tạo tài khoản bán hàng trên hệ thống, người bán hàng phải chia một phần hoa hồng (trên mỗi đơn hàng bán được) của mình cho phía cung cấp website (Nanalim World). Khoản hoa hồng này sẽ được thông báo bởi nhân viên của Nanalim World.

Sau khi bán hàng, Nanalim World sẽ hỗ trợ giao hàng và thu tiền. Sau khi trừ đi tiền hoa hồng shop thanh toán và các khoản phí khác nếu có, Nanalim World sẽ trả lại tiền hàng cho người bán thông qua từng đợt.

Truy cập vào menu > Thanh toán để kiểm tra trạng thái thanh toán tiền hàng qua từng đợt:

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631256554_479.png
 

Mỗi mã Thanh toán(Payment ID) bắt đầu bằng ký tự “CP” chứa các thông tin thanh toán như:

           + Các đơn hàng nằm trong đợt thanh toán đó.

           + Tổng tiền Nanalim thanh toán cho người bán.

           + Ngày tạo đặt hàng.

           + Trạng thái (đã hoàn tất thanh toán hay chưa).

           + Ngày thanh toán.

Bấm vào “Payment ID” để xem chi tiết hơn đơn hàng.

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631256579_0564.png
 

Mỗi khách hàng khi truy cập vào website thông qua đường link do shop cung cấp. Với mỗi sản phẩm được khách hàng mua thành công, shop sẽ nhận được một khoản hoa hồng giới thiệu (hoa hồng bán hàng hộ). 

Lưu ý: sản phẩm giới thiệu không thuộc trong cửa hàng của shop, sản phẩm shop khi giới thiệu thì sẽ không được tính hoa hồng giới thiệu.

Truy cập vào menu > Bán hàng hộ để xem các đơn hàng bán hàng hộ.

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631259219_6286.png
Danh sách các đơn hàng bán hàng hộ:

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631259245_1697.png
 

Ngoài cách chia sẽ link của shop mình đến khách hàng, người bán có thể copy link giới thiệu của sản phẩm mình muốn giới thiệu đến khách hàng thông qua liên kết được tạo trên website.

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631256939_8086.png
 

 

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631256958_1198.png
 

Thống kê sản phẩm đã được giới thiệu bán thành công
Đối với các sản phẩm không thuộc shop, nhưng được khách hàng mua sau khi truy cập vào website bằng link giới thiệu sẽ hiển thị trong tab: Bán hàng hộ.
8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631262501_7433.png

 

Những sản phẩm trong danh sách này sẽ được nhận một khoản hoa hồng. Hoa hồng này sẽ được công ty chi trả theo từng đợt. Danh sách chi tiết như sau:

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631262522_5826.png
 

Quản lý trạng thái thanh toán hoa hồng
Truy cập menu thành viên, chọn Hoa hồng bán hàng hộ.

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631262560_5458.png

Tại đây hiển thị danh sách các đợt thanh toán hoa hồng bán hàng hộ cho từng shop. Mỗi mã thanh toán chưa thông tin:
             + Mã thanh toán (mã định danh từng đợt thanh toán).
             + Tổng số đơn hàng.
             + Tổng tiền (tiền hoa hồng shop sẽ nhận được từ công ty).
             + Ngày đặt hàng.
             + Ngày thanh toán.
             + Trạng thái thanh toán.
Lưu ý:
             + Mã thanh toán mới tạo có trạng thái Chờ thanh toán.
             + Mã thanh toán sau khi hoàn tất việc thanh toán có trạng thái: Đã thanh toán. Ngày thanh toán sẽ hiển thị ngày hoàn tất thanh toán.

Bấm vào Payment ID để xem chi tiết mã thanh toán:

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631262627_0625.png
Chi tiết 1 mã thanh toán:
Bao gồm:
    + Mã đơn hàng
    + Người đặt hàng.
    + Hoa hồng
    + Tình trạng hoa hồng

8fe5e9f7b3071668acac797e2e67e449_1631262646_2162.png
 

 

 

Phương thức thanh toán

  • Visa/Master Card
  • Chuyển khoản ngân hàng
  • COD

Phương thức vận chuyển

  • Bưu điện Việt Nam
Phiên bản xem trên điện thoại di động